PROGRAM ŻŁOBKA

JAK PRACUJEMY

 

Kameralne grupy, wykwalifikowana kadra, własna kuchnia to atuty, które pozwolą Państwa maluszkom poczuć się jak w domu. Nasza kadra to młody, kreatywny, twórczy i pełen energii zespół, który zapewnia dzieciom mnóstwo aktywności w ciągu dnia. Troskliwe, ciepłe i empatyczne opiekunki dbają o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój maluszków. Plan dnia skupia się na wielokierunkowej stymulacji dzieci. 

Nasi opeikunowie pracują według autorskich planów miesięcznych, w trakcie których wykorzystują do codziennych działań zabawy dydaktyczne, z wykorzystaniem samodzielnie opracowanych kart pracy.

 

JAK SPĘDZAMY CZAS

zajęcia słuchowe, rytmiczne, naśladownictwo,

zajęcia taneczne, zajęcia gimnastyczne i ruchowe

wycieczki dostosowane do wieku i możliwości dzieci,

spędzanie czasu na dworze

twórcze zadania, rysowanie kredkami, ugniatanie plasteliny

i ciastoliny,  tworzenie prac z bibuły

spektakle teatralne, występy parateatralne z dziećmi,

koncerty z udziałem muzyków, projekt kolorowe dni

zajęcia dydaktyczne, edukacja językowa, kształcenie 

prospołeczne

zajęcia logorytmiczne, które wspierają sferę słuchową,

słuchowo-ruchową i ruchową dzieci

 

PODCZAS ZAJĘĆ WYKORZYSTUJEMY

 

  • Pedagogikę Zabawy
  • Zabawy z chustą Klanzy 

  • Zabawy Treningu Słuchowego Magdaleny Krawczun
  • Metodę Kolorowych Dźwięków - zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem Metody Batti Staus oraz Weroniki Sherborne
  • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

NASZE ZAJĘCIA

W CENIE CZESNEGO

 

 zajęcia językowe

 logorytmika

zajęcia taneczne

gimnastyka ogólnorozwojowa

 zajęcia z języka angielskiego

kuchcikowo


 

Dzięki utrzymaniu wysokiej jakości opieki nad najmłodszymi już kolejny rok otrzymujemy dotację z Gminy Wrocław. Daje to Państwu możliwość skorzystania z naszych usług w bardzo atrakcyjnej cenie.