PROGRAM PRZEDSZKOLA

JAK PRACUJEMY


W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizujemy obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także poszerzamy ją, przeprowadzając nowatorskie rozwiązania programowe.

Nauczyciele umożliwiają dzieciom swobodny rozwój stosując jednocześnie metody edukacyjne, wychodzące poza krąg tradycyjnych sposobów wychowania przedszkolnego. 


Wysoko wyspecjalizowana i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. W swojej pracy wykorzystują różnorodne metody i unikalne rozwiązania metodyczne, zarażając dzieci chęcią twórczego myślenia, badania

i doświadczania świata, odkrywania nowych zainteresowań. Wigor i entuzjazm nauczycieli, a także ich współpraca w działaniu daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

JAK SPĘDZAMY CZAS

codzienny ruch na świeżym powietrzu,  korzystanie

z pobliskich terenów zielonych ​​​​​​​

cykliczne dłuższe wycieczki i wizyty

w interesujących miejscach

odkrywanie otaczającego nas świata,

przeprowadzanie eksperymentów i projektów przyrodniczych

warsztaty artystyczne i kulturalne,

kreowanie dram teatralnych, przedstawień, koncertów muzycznych

elementy edukacji matematycznej

poprzez naukę kodowania

zajęcia logorytmiczne, które wspierają sferę słuchową,

słuchowo-ruchową i ruchową dzieciPODCZAS ZAJĘĆ WYKORZYSTUJEMY


  • Pedagogikę Zabawy
  • Metodę Projektu 

  • Elementy Planu Daltońskiego -opierającego się na nauce samodzielności, odpowiedzialności i współpracy)
  • Metodę Kolorowych Dźwięków - zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem Metody Batti Staus oraz Weroniki Sherborne
  • Metodę Dobrego Startu - według programu Marty Bogdanowicz​​​​​​​

NASZE ZAJĘCIA

W CENIE CZESNEGO

 

 zajęcia z języka angielskiego 2x tygodniu

 logorytmika

zajęcia taneczne

gimnastyka ogólnorozwojowa

opieka psychologiczna

kuchcikowo

przedszkolne eksperymenty


 

DODATKOWO PŁATNE 

 

 nauka gry w szachy

 rozszerzony program nauki języka angielskiego

 wyjazdy na basen 

 akrobatyka

 indywidualne zajęcia z psychologiem 

 inne zgodne z aktualną ofertą