PROGRAM PRZEDSZKOLA

JAK PRACUJEMY

 

W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizujemy obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także poszerzamy ją, przeprowadzając nowatorskie rozwiązania programowe.

Nauczyciele umożliwiają dzieciom swobodny rozwój stosując jednocześnie metody edukacyjne, wychodzące poza krąg tradycyjnych sposobów wychowania przedszkolnego. 

 

Wysoko wyspecjalizowana i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. W swojej pracy wykorzystują różnorodne metody i unikalne rozwiązania metodyczne, zarażając dzieci chęcią twórczego myślenia, badania

i doświadczania świata, odkrywania nowych zainteresowań. Wigor i entuzjazm nauczycieli, a także ich współpraca w działaniu daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

JAK SPĘDZAMY CZAS

codzienny ruch na świeżym powietrzu,  korzystanie

z pobliskich terenów zielonych 

cykliczne dłuższe wycieczki i wizyty

w interesujących miejscach

odkrywanie otaczającego nas świata, przeprowadzanie

eksperymentów i projektów przyrodniczych

warsztaty artystyczne i kulturalne, kreowanie

dram teatralnych, przedstawień, koncertów muzycznych

elementy edukacji matematycznej

poprzez naukę kodowania

zajęcia logorytmiczne, które wspierają sferę słuchową,

słuchowo-ruchową i ruchową dzieci

 

 

PODCZAS ZAJĘĆ WYKORZYSTUJEMY

 

  • Pedagogikę Zabawy
  • Metodę Projektu 

  • Elementy Planu Daltońskiego -opierającego się na nauce samodzielności, odpowiedzialności i współpracy)
  • Metodę Kolorowych Dźwięków - zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem Metody Batti Staus oraz Weroniki Sherborne
  • Metodę Dobrego Startu - według programu Marty Bogdanowicz

NASZE ZAJĘCIA

W CENIE CZESNEGO 


 zajęcia z języka angielskiego 5x w tygodniu

 logorytmika

 zajęcia taneczne 

 gimnastyka ogólnorozwojowa

 opieka psychologiczna 

 kuchcikowo

 przedszkolne eksperymenty

DODATKOWO PŁATNE 


 nauka gry w szachy​​​​​​​

 wyjazdy na basen 

 akrobatyka

 indywidualne zajęcia z psychologiem 

 inne zgodne z aktualną ofertą