INFORMACJE O NASZYM ŻŁOBKU

Drodzy Rodzice!

Żłobek Tomcio Paluch to placówka, w której Państwa dziecko poczuje się jak w domu. Dzięki kameralnym grupom, indywidualnemu podejściu oraz autorskiemu programowi pracy z dziećmi, Państwa pociecha będzie u nas radosna i bezpieczna. 

Dzięki utrzymywaniu wysokiej jakości opieki, nasz żłobek otrzymuje dotacje z Gminy Wrocław, dzięki czemu mogą Państwo korzystać z naszych usług w atrakcyjnej cenie, już piąty rok z rzędu! 

 

Bogata oferta realizowana przez cały rok:


 • Zajęcia metodyczne realizacja programu opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczego
 • Zajęcia plastyczne (malowanie farbami, lepienie plasteliną, wyklejanie, inne)
 • Śpiewanie i tańczenie do piosenek
 • Edukacja prospołeczne (zasady dobrego zachowania i życia w grupie)
 • Zabawy ruchowe do muzyki
 • Kącik bibliotecznyZajęcia dodatkowe w cenie czesnego:


 • Angielski                            1x w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna     1x w tygodniu
 • Logorytmika                       1x w tygodniu
 • Taniec                                1x w tygodniu
 • Zajęcia parateatralne         1x w tygodniu
 • „Kuchcikowo”                     1x w tygodniu

Możliwość skorzystania z rozszerzonej oferty:

c

 • Indywidualne zajęcia z logopedą
 • Szachy
 • Tenis
 • Zajęcia wspomagające z psychologiem
 • Basen


HARMONOGRAM DNIA W ŻŁOBKU:


7:00 – 8:45

Oczekiwanie na dzieci i zabawy w kącikach zainteresowań oraz zabawy z udziałem nauczyciela. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne.

8:45 – 9:00

Czynności porządkowe i poranna toaleta

9:00 – 9:20

Śniadanie

- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków

9:20 – 9:30

Czynności higieniczne po śniadaniu

9:30 – 10:55

Wspólne przywitanie, omówienie planu dnia oraz zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową zajęcia edukacyjno-wychowawcza, zabawy dydaktyczne, ruchowe, spacery i pobyt na placu zabaw, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

10:55 – 11:00

Czynności higieniczne przed obiadem

11:10 – 11:40

Obiad I danie

- Kształtowanie nawyków higienicznych

11:40– 12:00

Czynności higieniczne po obiedzie i przygotowanie do leżakowania

12:00 – 14:00

Leżakowanie

14.00- 14:30

Obiad II danie

- czynności higieniczne i porządkowe przed i po posiłku (opcjonalnie w młodszych grupach)

14:30 – 15:30

Zajęcia dodatkowe i zabawy

15:00 – 15:30

Podwieczorek

- czynności porządkowe i higieniczne przed i po podwieczorku

(W grupach młodszych podwieczorek jest podawany o późniejszej porze)

15:30 – 17:00

Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i plastyczne. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i ćwiczenia gramatyczne, zabawy wyzwalające aktywność motoryczną. Powrót dzieci do domów.

Organizujemy dla dzieci wycieczki do:

 

 • ZOO
 • Straży Pożarnej
 • Fabryki Cukierków
 • Obserwatorium
 • Stomatologa
 • Wioski Indiańskiej
 • Teatru
 • Parku Jurajskiego
 • Ogrodu Botanicznego
 • Stadniny Koni – Partynice
 • Okulisty
 • Rejs statkiem

Cennik


Koszt czesnego 2019/2020:


Pakiet do 10 godzin opieki (7:00 - 17:00) - 490zł/1130zł*


Pakiet do 6 godzin opieki (9:00 - 15:00) - 490zł/1130zł*


*czesne bez dotacja z Urzędu Miasta Wrocław (na jedno dziecko)

Koszt posiłków:


Całodniowy koszt wyżywienia to 14zł

śniadanie - 3 zł

obiad - 9 zł

podwieczorek - 2 zł

 

Organem nadzorującym żłobek jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. (71) 777-86-99,

adresem mailowym wzd@um.wroc.pl oraz na www.wroclaw.pl

Program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny

Niepublicznego Żłobka „Tomcio Paluch ”

 

 

 

I.              Najważniejsze w programie opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym są następujące zagadnienia:

 

1)      Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, poczucia akceptacji i stabilizacji przy jednoczesnym stymulowaniu całościowego rozwoju psychoruchowego, emocjonalno- społecznego i procesów poznawczych.

2)      Zaspokajanie podstawowych potrzeb w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci.

3)      Zbudowanie dobrych relacji między dzieckiem, a personelem, ponieważ ufna więź w relacjach z bliskimi (w domu – rodzice, w żłobku – personel) jest podstawą rozwoju całego potencjału małego człowieka. Tylko takie warunki psychologiczne zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa, dają odwagę do stawania się sobą: do budowania własnej odrębności, możliwości i wrażliwości.

4)      Zapewnienie dzieciom ruchu w najbogatszym zakresie przy zachowaniu bezpieczeństwa fizycznego. Ruch umożliwia dziecku poznawanie otaczającego świata oraz samego siebie, pobudza aktywność mózgu, zapewnia percepcyjny kontakt z otoczeniem, decyduje o całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka.

 

II.            Główne zagadnienia realizujemy przez odpowiednią organizację rytmu dnia uwzględniając pory snu i czuwania dzieląc zajęcia na:


1)      aktywizujące rozwój sfery psychomotorycznej,

2)      aktywizujące rozwój sfery emocjonalnej,

3)      koordynujące obydwie powyższe sfery,

4)      kierowane i spontaniczne.


III.            Rozwój niemowląt w grupie najmłodszej stymulowany jest przede wszystkim w oparciu o ogólny plan ramowy, w którym uwzględniony jest:


1)      rozwój ruchowy, manipulacyjny,

2)      rozwój narządów zmysłów takich jak wzrok, słuch, dotyk, węch równowaga,

3)      rozwój społeczny, poznawczy i rozwój mowy.


Wszystkie propozycje zabaw i ćwiczeń odnoszą się do odpowiednich przedziałów wiekowych. Plan pracy ujęty jest w systemie całorocznym, ponieważ praca z maluchem to przede wszystkim podążanie za jego aktywnością i rozwijanie poszczególnych funkcji na bazie zainteresowań dziecka. Poza ogólnym planem pracy, jako pomoc dydaktyczna w pracy z dziećmi w tej grupie służy zbiór gier i zabaw, mający na celu wszechstronną stymulację rozwoju dziecka.


IV.               Praca z dziećmi do 1-szego roku życia to indywidualny kontakt opiekuna z dzieckiem, lub najwyżej dwojgiem–trojgiem dzieci, w którym dorosły w sposób bardzo wrażliwy i adekwatny do potrzeb dziecka, odpowiada na jego sygnały. Podczas tej aktywności używa się pomocy dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Są to rozmaite zabawki manipulacyjne:


1)      elementy do piętrzenia, przedmioty o różnych kształtach i fakturze (istotne dla wrażeń dotykowych),

2)      elementy do nakładania, wciskania, pojedyncze duże obrazki z niewielką ilością szczegółów, przedmioty wydające dźwięki (istotne dla wrażeń słuchowych),

3)      elementy do przekraczania (ważne w nauce chodzenia) kilkuelementowe schodki, małe zjeżdżalnie.


V.            Edukacja z dziećmi od 1-3 lat przebiega w oparciu o miesięczne plany dydaktyczne oraz zestaw odpowiednio dobranych do wieku dzieci zabaw i zajęć dydaktycznych rozwijających wszystkie funkcje poznawcze oraz samodzielność dziecka.


VI.               W żłobku odbywają się:


1)      zajęcia ruchowe uwzględniające elementy metody ruchu rozwijającego, kształcące także umiejętności społeczne dziecka ćwiczenia ruchowe wykorzystujące elementy metody integracji sensorycznej, wykonywane przy użyciu różnych specjalistycznych pomocy takich jak: obręcze, piłki, chodniczki fakturowe, pobudzane i rozwijane są narządy zmysłów dziecka: dotykowy, równowagi, orientacji w przestrzeni ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia dotyku w obrębie dłoni pochodzące

2)      z metody integracji sensorycznej wykorzystujące materiał obrazkowy, nagrania magnetofonowe, instrumenty muzyczne, drobne i większe przedmioty o rozmaitych kształtach i fakturach, masy plastyczne do ugniatania, materiały do przesypywania i przelewania zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne wykorzystujące różnorodny materiał do budowania, nawlekania, łączenia z użyciem układanek, puzzli, szablonów geometrycznych, brył – rozwijają one zdolności percepcyjne dziecka, kształtują sprawność dłoni i palców, koordynację wzrokowo-ruchową, pomagają w usamodzielnieniu.


VII.            Dzieci poprzez codzienną zabawę uczą się i rozwijają:


1)      mowę i myślenie (głośne czytanie, nauka wierszyków i piosenek, bajki i opowiadania, gry słowne),

2)      kontakty społeczne (zabawy tematyczne w kącikach zabaw: sklep, fryzjer, lekarz, dom itp.),

3)      sprawność ruchową (rytmika, gimnastyka, zabawy ruchowe),

4)      sprawność manualną (zabawy konstrukcyjne, zajęcia plastyczne),

5)      procesy poznawcze (układanki przestrzenne, loteryjki, zgadywanki, gry dydaktyczne),

6)      nawyki i przyzwyczajenia (nauka samoobsługi i właściwych zachowań podczas posiłków, przy nocniku itp.).


VIII.              Poprzez zabawę rozwijamy u dzieci:SENSOMOTORYKĘ


1.     Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną dzieci.


1)      Zabawy manipulacyjne związane z ćwiczeniem chwytu pesetowego: nawlekanie drobnych przedmiotów (makaron, koraliki).

2)      Dopasowywanie i składanki:

          a)    dzieci młodsze – pojedyncze elementy (zwierzęta, pojazdy),

          b)   dzieci starsze – złożone (muszla ślimaka, motyl, stonoga itp.).

3)      Dowolne budowle z klocków drewnianych (dwu i trójwymiarowe), budowle ażurowe z klocków zaciskowych.

4)      Zabawy twórcze:

          a)   rysowanie kredkami (dowolne i wypełnianie prostych kształtów),

          b)   lepienie z plasteliny,

          c)   malowanie farbami (palcem i pędzelkiem),

          d)   wycinanie nożyczkami (nauka posługiwania się nożyczkami),

          e)   wyklejanie z bibuły, papieru kolorowego, kawałkami materiału.


2.     Zabawy rozwijające mowę i myślenie.


1)      Książeczki – czytanie dzieciom prostych wierszyków i opowiadań.

2)      Tablica magnetyczna – krótkie opowiadania, postacie, przedmioty znane i nieznane dzieciom (wzbogacanie zasobu słów).

3)      Zabawy polegające na spostrzeganiu, rozróżnianiu takich cech przedmiotów jak kształt, kolor, wielkość.

4)      Worek czarodziejski – poznanie nowych przedmiotów.

5)      Pacynki, krótkie historyjki i opowiadania (zabawa w teatrzyk) – zachęcające do rozmowy z dziećmi.

6)      Ćwiczenie wyobraźni, zabawa w kącikach tematycznych (poznawanie przedmiotów, sprzętów – nauka posługiwania się nimi zgodnie z przeznaczeniem)

7)      Częste rozmowy z dziećmi na tematy związane:

         a)    ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie (pory roku),

         b)   roli mamy, taty i dziadków w życiu dzieci,

         c)    tematy świąteczne (choinka, wizyta św. Mikołaja, Wielkanoc).


3.       Zabawy słuchowe.


1)      Słuchanie bajek, wierszyków i piosenek z płyt.

2)      Rozpoznawanie dźwięków (z wiejskiego podwórka, na ulicy).

3)      Rozpoznawanie dźwięków odtwarzanych przez magnetofon (nagrane specjalnie w tym celu).


EDUKACJĘ KOMUNIKACYJNĄ


1.       Kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci na ulicy.

2.       Poznanie podstawowych kolorów (nauka odróżnienia sygnalizacji).

          1)      zabawa w samochody,

          2)      nauka prawidłowego reagowania dzieci na kolory sygnalizacyjne.

3.     Bezpieczne poruszanie się po ulicy i przechodzenia przez jezdnię (przejście w oznaczonych miejscach po pasach, nauka z obrazów i odpowiedniej lektury).

4.     Zapoznanie z zawodem i atrybutami policjanta (lizak, gwizdek, czapka policyjna).

5.     Nauka wierszyków i piosenek związanych z bezpiecznym poruszaniem się po ulicy.


NAWYKI I USAMODZIELNIENIE


1.     Zajęcia kształtujące prawidłowe nawyki:

        1)      porządkowe (sprzątanie zabawek, zasuwanie krzesła, odwieszanie ręczników na miejsce, składanie ubranek),

        2)      grzecznościowe (nauka zwrotów grzecznościowych i używanie ich ze zrozumieniem),

        3)      higieniczne (mycie rączek przed i po jedzeniu, mycia zębów rano i wieczorem, sygnalizacja i samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych).

2.       Zabawy tematyczne.

3.       Samodzielne rozbieranie i ubieranie – ćwiczenie samodzielności u dzieci.

4.       Kształtowanie poprawnych kontaktów społecznych z rówieśnikami i dorosłymi.

Regulamin rekrutacji elektronicznej do żłobków


I. Informacje ogólne


1.  Podstawę niniejszego regulaminu stanowi uchwała Nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu i zarządzenie       nr 9724/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z dotacją gminy Wrocław.

2.  Rekrutacja w okresie od 28 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. jest rekrutacją jednorazową. Od 1 września 2018 r. rekrutacja odbywać się będzie w systemie ciągłym.

3.  Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka można złożyć do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.


II. Zasady wspólne dla rekrutacji jednorazowej i ciągłej


1.  Rekrutacja do żłobków odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Warunkiem zarejestrowania wniosku jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej.

2.  W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.

3.  W dniu przyjęcia do żłobka dziecko musi mieć ukończone co najmniej 20 tygodni życia.

4.  W rekrutacji może brać udział dziecko, które nie uczęszcza do żadnego ze żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków lub żłobka niepublicznego z dotacją gminy Wrocław.

5.  W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka, niż liczba miejsc w żłobku – ustalona jest liczba punktów za dodatkowe kryteria do stosowania w postępowaniu rekrutacyjnym.

6.  Kryteria dodatkowe i punktacja:

1) wielodzietność rodziny dziecka - 750 pkt;

2) niepełnosprawność dziecka - 750 pkt;

3) dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie  pracują  lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej  w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 370 pkt;

4) dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 150 pkt;

5) zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek  (dotyczy dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do żłobka w dniu, na który zadeklarowano objęcie dziecka opieką w żłobku) - 100 pkt.

7.  W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej liczby punktów, do żłobka na wolne miejsca w danej grupie wiekowej zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.

8.  Do Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 rekrutowane są wyłącznie dzieci z alergiami pokarmowymi.

9.  Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:

-      dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,

-      zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,

-      inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.

10.  Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 6 są:

1) kryterium nr 1 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci – dokument do pobrania;

2) kryterium nr 2 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) (do wglądu);

3) kryterium nr 3 i 4:

-      zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

-      aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-      zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,

-      zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

4) kryterium nr 5 – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna poświadczające spełnienie kryterium – dokument do pobrania.

11.  Dokumentem potwierdzającym stan zdrowia dziecka w zakresie alergii pokarmowej jest zaświadczenie od lekarza alergologa.

12.  Dziecko które aktualnie korzysta z usług żłobka, jest zwolnione z udziału w rekrutacji w przypadku złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna na piśmie w odpowiednim terminie potwierdzenia woli kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku.

13.  Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

14.  Rodzic/prawny opiekun może na jedno dziecko złożyć jeden wniosek.

15.  Dzieci kwalifikowane są do grup wiekowych do poszczególnych żłobków.

16.  Kwalifikacja dziecka do żłobka uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów, z zastrzeżeniem pkt 7 oraz ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

17.  Wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, rodzic/opiekun prawny składa po zakwalifikowaniu dziecka do żłobka. Dokumenty składa w żłobku, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

18.  Przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, nieprawdziwych lub niezgodnych ze złożonym elektronicznie wnioskiem skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.

19.  Po zarejestrowaniu wniosku dla rodzica/prawnego opiekuna zostanie utworzone konto z loginem i hasłem. Konto tworzone jest na każdy wniosek oddzielnie.

20.  Wszelkie informacje, dotyczące procesu rekrutacji rodzic/prawny opiekun otrzymuje na konto utworzone podczas logowania i na adres e-mail.

21.  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają dostępu do Internetu, będą mogli złożyć wniosek na stanowiskach komputerowych w wyznaczonych poniżej wrocławskich placówkach do 8 czerwca 2018 r., w godzinach pracy:

1) w siedzibie Wrocławskiego Zespołu Żłobków – ul. Fabryczna 15,

2) w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej:

-        filia nr 1 ul. Sztabowa 98

-        filia nr 5 ul. Namysłowska 8

-        filia nr 11 ul. Krzywoustego 286

-        filia 12 ul. Piłsudskiego 105

-        filia 13 ul. Świdnicka 19

-        filia 16 ul. Kolista 17

-        filia 18 ul. Grabiszyńska 236 a

-        filia 23 Bulwar Ikara 29-31

-        filia 29 ul. Reja 1

-        filia 42 ul. Serbska 5a

-        filia 44 ul. Powstańców Śl. 210

-        filia 58 pl. Teatralny 5

Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji będą zamieszczane na koncie rodzica/prawnego opiekuna.

22.  W przypadku braku dostępu do Internetu, w celu odzyskania utraconego loginu lub hasła rodzic/prawny opiekun udaje się do siedziby Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15.

23.  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny dostarcza do żłobka wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych.

24.  Zarówno kryteria obowiązkowe jak i dodatkowe muszą być spełnione w dniu złożenia w żłobku dokumentów potwierdzających kryteria.

25.  Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o popieraniu nauki w systemie stacjonarnym powinno być wystawione w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy do momentu jego przedłożenia w żłobku.

26.  Ostateczna decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka podejmuje komisja rekrutacyjna w żłobku po weryfikacji dokumentów. Rodzic/prawny opiekun dostaje informację o wstępnym przyjęciu dziecka do żłobka i zaproszenie do podpisania umowy o świadczenie usług żłobka.

27.  Dziecko zostaje przyjęte do żłobka po podpisaniu umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi. Rodzic otrzymuje informację o przyjęciu.III. Rekrutacja jednorazowa


1.  Elektroniczne składanie wniosków w pierwszej, jednorazowej rekrutacji odbywać się będzie w okresie od 28 maja do 9 czerwca 2018 r. Po tym okresie system zostanie zablokowany w celu dokonania kwalifikacji dzieci do poszczególnych żłobków i grup.

2. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

3.  W rekrutacji jednorazowej dniem objęcia dziecka opieką żłobkową jest 1 września 2018 r. Dzień ten jest automatycznie zaznaczony w składanym wniosku.


4.  Harmonogram rekrutacji:


1. elektroniczne składanie wniosków - od 28 maja 2018 r. do 9 czerwca 2018 r.


2. informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka - do 14 czerwca 2018 r.


3. składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do żłobka wniosków i dokumentów

potwierdzających spełnianie kryteriów - od 15 do 22 czerwca 2018 r.


4. podpisywanie umów o świadczenie usług żłobka - do 17 sierpnia 2018 r. (w zależności od terminu przerwy wakacyjnej w danym żłobku)5.  Składając wniosek rodzic/prawny opiekun wskazuje preferowane żłobki (żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji). Można zaznaczyć żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji albo żłobek pierwszej i drugiej preferencji albo tylko żłobek pierwszej preferencji.

6.  Wniosek złożony za pomocą systemu elektronicznego można edytować i dokonywać zmian do 9 czerwca 2018 r. Można np. zmienić preferencje żłobków, informację dot. zamieszkania, wielodzietności itp.

7.  Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych zaznaczonych we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

8.  Rodzic/opiekun prawny otrzyma informację o wynikach rekrutacji.

9.  Nieprzedłożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do żłobka, w terminie od 15 do 22 czerwca 2018 r., wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, a zaznaczonych we wniosku, skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.

10.  Szczegółowe terminy i godziny podpisania umowy ustala żłobek.

11.        Niepodpisanie umowy o świadczenie usług żłobka w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.

12.  W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 11, dziecko może brać udział w rekrutacji w systemie ciągłym po ponownym wypełnieniu wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna.

13.  Dzieci niezakwalifikowane do żłobka w rekrutacji jednorazowej automatycznie uczestniczą w rekrutacji w systemie ciągłym bez konieczności składania dodatkowych wniosków.IV. Rekrutacja ciągła


1.  Możliwość składania wniosków w rekrutacji ciągłej zostanie uruchomiona od 1 września 2018 r.

2.  W rekrutacji ciągłej przyznawane są punkty za czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka.

3.  Naliczanie punktów za czas oczekiwania odbywa się w następujący sposób:

-      okres I – przypadający od momentu złożenia kompletnego wniosku o przyjęcie do żłobka do momentu spełnienia kryterium wiekowego tj. ukończenia 20 tygodnia życia – 0 punktów, a jeżeli w wybranym żłobku nie ma pierwszej grupy wiekowej – do momentu spełnienia kryterium wiekowego w wybranym żłobku;

-      okres II przypadający od 1 dnia, w którym dziecko spełnia kryterium wiekowe do dnia na jaki zadeklarowano we wniosku objęcie dziecka opieką w żłobku – 1 pkt/7 dni;

-      okres III – przypadający na czas od którego dziecko spełnia kryterium wiekowe oraz osiągnęło datę objęcia dziecka opieką w żłobku we wniosku rekrutacyjnym do dnia zakwalifikowania do żłobka – 1pkt/1 dzień.

4.  W pierwszym etapie funkcjonowania systemu, tj. w okresie od 28 maja      2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., niezależnie od daty złożenia wniosku, punkty za oczekiwanie nie będą naliczone. Naliczanie punktów za oczekiwanie rozpocznie się od 1 września 2018 r.

5.  Składanie wniosków odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.

6.  Wniosek złożony za pomocą systemu elektronicznego można edytować i dokonywać zmian do momentu zakwalifikowania dziecka do żłobka. Można np. zmienić preferencje żłobków, informację dot. zamieszkania, wielodzietności itp. Przy zmianie preferowanego żłobka, naliczanie punktów za czas oczekiwania  w żłobku nowej preferencji nalicza się od zera.

7.  Składając wniosek rodzic/prawny opiekun:

-      deklaruje datę od której dziecko ma być objęte opieką żłobkową,

-      wskazuje preferowane żłobki (żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji), można zaznaczyć żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji albo żłobek pierwszej i drugiej preferencji albo tylko żłobek pierwszej preferencji.

8.  Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych zaznaczonych we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka w wybranym żłobku oraz punktów za czas oczekiwania. Punkty za czas oczekiwania naliczane są odrębnie dla żłobka pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji.

9.  W rekrutacji ciągłej termin złożenia wniosku wraz dokumentami wynosi 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka i 7 dni od dnia otrzymania informacji o wstępnym przyjęciu dziecka do żłobka na podpisanie umowy.

10.  Nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, a zaznaczonych we wniosku, skutkuje utratą liczby punktów za czas oczekiwania w rekrutacji w systemie ciągłym.

11.  Niepodpisanie umowy o świadczenie usług żłobka w wyznaczonym terminie skutkuje utratą liczby punktów za czas oczekiwania w rekrutacji w systemie ciągłym.

12.  W okresie oczekiwania na przyjęcie dziecka do żłobka rodzice/prawni opiekunowie będą  zobowiązani potwierdzać co pół roku w systemie, że wciąż są zainteresowani miejscem w żłobku dla swojego dziecka. Rodzice w tym celu otrzymają komunikat przypominający. Brak potwierdzenia ważności wniosku w wymaganym terminie powoduje wykluczenie z rekrutacji.

13.  W przypadku wykluczenia z rekrutacji, rodzic/prawny opiekun, aby ponowie uczestniczyć w rekrutacji musi złożyć nowy wniosek, przy czym punkty za czas oczekiwania liczy się od zera.