INFORMACJE O NASZYM PRZEDSZKOLU 

Drodzy Rodzice! 

       

        Przedszkole Tomcio Paluch, to połączenie przedszkola i szkoły językowej. Stawiamy przede wszystkim na rozwój dziecka, wykorzystując sprawdzone metody dydaktyczne i zdolność naturalnej percepcji do rozwijania jego zdolności. Rozwój umysłowy dziecka to rzecz niezwykle ważna. Stosując odpowiednie, systematycznie ćwiczenia i zajęcia, jesteśmy w stanie nauczyć je podstaw języka obcego, liczenia, rytmiki, czytania. To jedyne takie miejsce w doskonałej lokalizacji na południu Wrocławia, które da Ci pewność, że Twoje dziecko będzie pod dobrą opieką, a czas który tam spędzi będzie w 100% pożytecznie spędzony. Główne cele programu są następujące:

 

 • Wielostronny rozwój dziecka;
 • monitorowanie oraz stymulowanie rozwoju psychicznego, ruchowego, społecznego, emocjonalnego i umysłowego dziecka;
 • promowanie opieki zdrowotnej uwzględniającej wczesne wykrywanie grup ryzyka zdrowotnego i społecznego;
 • kształcenie specyficznych umiejętności odpowiednio do faz rozwoju dziecka;
 • współdziałanie między przedszkolem, a rodziną dziecka oraz specjalistami;
 • preferowanie zabawy jako głównej formy aktywności dziecka;
 • prowadzenie oddziaływań wychowawczych we współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, w tym z osobami wspomagającymi;
 • pomoc dzieciom w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie (funkcja wzmacniająca), kształtowanie postawy tolerancji wobec innych (dotyczy to m.in.: rasy, kultury, sytuacji ekonomicznej, środowiska pochodzenia...).

 

 

       Nasze przedszkole realizuje program Kolekcja Przedszkolaka. Program wychowania i edukacji przedszkolnej, który jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17. zał nr 1).


 

 

 

U nas Państwa dziecko jest:

 

 • szczęśliwe i radosne
 • zdrowe i bezpieczne
 • wrażliwe i kochające
 • myślące i twórcze
 • otwarte i tolerancyjne

 

 

W tym celu:

 

 • zatrudniamy wykwalifikowaną, przyjazną dzieciom kadrę
 • rozpoznajemy potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci
 • stymulujemy rozwój dzieci poprzez stosowanie ciekawych form i metod pracy
 • codziennie uczymy języka angielskiego

 

 


Zapewniamy:

 

 • miłą i ciepłą atmosferę
 • organizację i metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka
 • różnorodność zajęć dodatkowych
 • dogodne warunki lokalowe na strzeżonym osiedlu
 • oferujemy wysoki poziom zajęć
 • Realizację podstawy programowej MEN

 

Język angielski


        Skuteczna nauka języka opiera się na przyswajaniu go w sposób naturalny, podczas zabawy, aktywne uczestnictwo podczas zajęć, wykorzystywanie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych: płyt z piosenkami, barwnych ilustracji i ulubionych zabawek dzieci oraz książeczek, poznanie i utrwalanie słownictwa podczas zabaw, osłuchanie się i „oswojenie” z nowym językiem. 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim pozwalają szybciej zrozumieć i przyswoić nowe słówka, to dużo ruchu i aktywnej nauki podczas zabawy. Zajęcia pozwalają dzieciom na bezpośredni kontakt z językiem w jego codziennej formie. Oswaja z osobą mówiącą oraz zmusza do przyswajania nowego słownictwa, potrzebnego do komunikowania się w codziennych sytuacjach oraz do eksploatowania słów już poznanych. Dzieci poznają nowy język, nie jako „sztuczny twór”, lecz coś żywego, co służy człowiekowi i daje wiele ciekawych możliwości, a w przyszłości pomoże odnieść sukces.

 

Wybór naszej placówki to najlepszy wybór dla Państwa dziecka!

Serdecznie zapraszamy!

Bogata oferta realizowana przez cały rok:

 

 • Zajęcia metodyczne realizacja programu podstawy programowej MEN
 • Zajęcia plastyczne (malowanie farbami, lepienie plasteliną, wyklejanie, inne),
 • Śpiewanie i tańczenie do piosenek,
 • Edukacja prospołeczne (zasady dobrego zachowania i życia w grupie),
 • Zabawy ruchowe do muzyki,
 • Kącik biblioteczny

 

 

Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego:

 

 • Angielski                                    2x w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna     1x w tygodniu
 • Logorytmika                            1x w tygodniu
 • Taniec                                          1x w tygodniu
 • Zajęcia parateatralne         1x w tygodniu
 • Kuchcikowo                             1x w tygodniu

 

 

Organizujemy dla dzieci wycieczki do:

 

 • ZOO
 • Straży Pożarnej
 • Fabryki Cukierków
 • Obserwatorium
 • Stomatologa
 • Wioski Indiańskiej
 • Teatru
 • Parku Jurajskiego
 • Ogrodu Botanicznego
 • Stadniny Koni – Partynice
 • Okulisty
 • Rejs statkiem


 

Możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych zajęć:

 

 • Logopeda
 • Basen
 • Tenis
 • Szachy
 • Zajęcia wspomagające z Psychologiem

 

         inne zgodnie z aktualną ofertą

 

HARMONOGRAM DNIA W PRZEDSZKOLU

 

7:30 – 8:00

Oczekiwanie na dzieci i zabawy w kącikach zainteresowań oraz zabawy z udziałem nauczyciela. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne.

8:00 – 8:15

„Poranna gimnastyka ciała i języka”

8:15 – 8:30

Czynności higieniczne przygotowanie do śniadania

8:30 – 8:45

Śniadanie 
Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków

8:45 – 9:00

Czynności higieniczne po śniadaniu

9:00 – 10:00

Wspólne przywitanie, omówienie planu dnia oraz zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową zajęcia edukacyjno-wychowawcza, zabawy dydaktyczne, ruchowe, spacery i pobyt na placu zabaw, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

10:00 – 10:30

Blok zajęć dydaktycznych

10:30 – 10:45

Czas na zabawę dla dzieci

10:45 – 11:15

Blok zajęć dydaktycznych

11:15 – 12:15

Spacery i zabawy/zajęcia na świeżym powietrzu**

12:15 – 12:30

Czynności higieniczne przed obiadem

12:30 – 12:45

Obiad 
Kształtowanie nawyków higienicznych

12:45 – 13:00

Czynności higieniczne po obiedzie

13:00 – 13:30

Zajęcia relaksacyjne (słuchanie muzyki klasycznej, słuchowisk lub czytanie bajek)

13:30 – 15:00

Zajęcia dodatkowe oraz dydaktyczne, a także ćwiczenia doskonalące małą motorykę

15:00 – 15:30

Podwieczorek 
czynności porządkowe i higieniczne przed i po podwieczorku

15:30 – 18:00

Zabawy w Sali lub na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i plastyczne. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i ćwiczenia gramatyczne, zabawy wyzwalające aktywność motoryczną. Powrót dzieci do domów.

...

Rezerwacja miejsca 
 

            Opłata wpisowa w wysokości 550 zł jest gwarancją miejsca Państwa dziecka w Przedszkolu Tomcio Paluch. Jest to jednorazowa opłata całoroczna, która przeznaczana jest na zajęcia dodatkowe oraz na materiały plastyczne i inne potrzeby bieżące dla Państwa Pociech.  

W kwietniu, opłata wpisowa wynosi jednak tylko 350 zł.

W przypadku dzieci kontynuujących oraz dzieci uczęszczających do placówek Tomcio Paluch opłata ta jest pomniejszana w okresie początkowej rekrutacji do kwoty 250 złotych.

 

            Podane wyżej opłaty mogą się zmieniać zgodnie z aktualnymi promocjami, o których informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej, a wszelkie płatności prosimy kierować na rachunek:

 

Żłobek i Przedszkole Tomcio Paluch
ul. Kawalerzystów 3/3, 53-004 Wrocław
nr rachunku bankowego: <zgodnie z umową>
tytułem: <imię i nazwisko dziecka> opłata za Przedszkole/ Żłobek

                                                

Zachęcamy do kontaktu z naszą placówką

adres e-mail: kontakt@tomciopaluch.eu 

numerem telefonu: 71-727-80-39

lub skorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie.

 

            Dziękujemy za zainteresowanie naszym Przedszkolem i Żłobkiem. Mamy nadzieję, że obdarzą nas Państwo swoim zaufaniem, za które odwdzięczymy się zadowoleniem Państwa oraz Państwa dzieci.

Cennik


Koszt czesnego:


Pakiet do 11 godzin opieki (7:00-17:00) - 690 zł*

 

Pakiet do 6,5 godzin opieki (8:30-15:00) - 600 zł*


*Podane ceny zawierają już dotację z budżetu Gminy! 


Koszt wyżywienia:


Całodniowy koszt wyżywienia to 14 zł

śniadanie 3 zł

obiad 8 zł

podwieczorek 3 zł


Koszt wpisowego:


Standardowy koszt: 550 zł 


kwietniowa promocja wpisowego: 350 zł.