INFORMACJE O NASZYM ŻŁOBKU

Drodzy Rodzice!

Żłobek Tomcio Paluch to placówka, w której Państwa dziecko poczuje się jak w domu. Dzięki kameralnym grupom, indywidualnemu podejściu oraz autorskiemu programowi pracy z dziećmi, Państwa pociecha będzie u nas radosna i bezpieczna. 

Dzięki utrzymywaniu wysokiej jakości opieki, nasz żłobek otrzymuje dotacje z Gminy Wrocław, dzięki czemu mogą Państwo korzystać z naszych usług w atrakcyjnej cenie, już piąty rok z rzędu! 

 

Bogata oferta realizowana przez cały rok:


 • Zajęcia metodyczne realizacja programu opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczego
 • Zajęcia plastyczne (malowanie farbami, lepienie plasteliną, wyklejanie, inne)
 • Śpiewanie i tańczenie do piosenek
 • Edukacja prospołeczne (zasady dobrego zachowania i życia w grupie)
 • Zabawy ruchowe do muzyki
 • Kącik bibliotecznyZajęcia dodatkowe w cenie czesnego:


 • Angielski                            1x w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna     1x w tygodniu
 • Logorytmika                       1x w tygodniu
 • Taniec                                1x w tygodniu
 • Zajęcia parateatralne         1x w tygodniu
 • „Kuchcikowo”                     1x w tygodniu

Możliwość skorzystania z rozszerzonej oferty:

c

 • Indywidualne zajęcia z logopedą
 • Szachy
 • Tenis
 • Zajęcia wspomagające z psychologiem
 • Basen


HARMONOGRAM DNIA W ŻŁOBKU:


7:00 – 8:45

Oczekiwanie na dzieci i zabawy w kącikach zainteresowań oraz zabawy z udziałem nauczyciela. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne.

8:45 – 9:00

Czynności porządkowe i poranna toaleta

9:00 – 9:20

Śniadanie

- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków

9:20 – 9:30

Czynności higieniczne po śniadaniu

9:30 – 10:55

Wspólne przywitanie, omówienie planu dnia oraz zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową zajęcia edukacyjno-wychowawcza, zabawy dydaktyczne, ruchowe, spacery i pobyt na placu zabaw, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

10:55 – 11:00

Czynności higieniczne przed obiadem

11:10 – 11:40

Obiad I danie

- Kształtowanie nawyków higienicznych

11:40– 12:00

Czynności higieniczne po obiedzie i przygotowanie do leżakowania

12:00 – 14:00

Leżakowanie

14.00- 14:30

Obiad II danie

- czynności higieniczne i porządkowe przed i po posiłku (opcjonalnie w młodszych grupach)

14:30 – 15:30

Zajęcia dodatkowe i zabawy

15:00 – 15:30

Podwieczorek

- czynności porządkowe i higieniczne przed i po podwieczorku

(W grupach młodszych podwieczorek jest podawany o późniejszej porze)

15:30 – 17:00

Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i plastyczne. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i ćwiczenia gramatyczne, zabawy wyzwalające aktywność motoryczną. Powrót dzieci do domów.

Organizujemy dla dzieci wycieczki do:

 

 • ZOO
 • Straży Pożarnej
 • Fabryki Cukierków
 • Obserwatorium
 • Stomatologa
 • Wioski Indiańskiej
 • Teatru
 • Parku Jurajskiego
 • Ogrodu Botanicznego
 • Stadniny Koni – Partynice
 • Okulisty
 • Rejs statkiem

Cennik

 

Koszt czesnego:

 

Pakiet do 10 godzin opieki (7:00 - 17:00) - 350zł/950zł*

 

Pakiet do 6 godzin opieki (9:00 - 15:00) - 350zł/850zł*

 

*cena pełnopłatna, bez dotacji z budżetu Miasta Wrocław

Koszt posiłków:

 

Całodniowy koszt wyżywienia to 14zł

śniadanie - 3 zł

obiad - 9 zł

podwieczorek - 2 zł

 

Organem nadzorującym żłobek jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. (71) 777-86-99,

adresem mailowym wzd@um.wroc.pl oraz na www.wroclaw.pl

Program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny

Niepublicznego Żłobka „Tomcio Paluch ”

 

 

 

I.              Najważniejsze w programie opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym są następujące zagadnienia:

 

1)      Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, poczucia akceptacji i stabilizacji przy jednoczesnym stymulowaniu całościowego rozwoju psychoruchowego, emocjonalno- społecznego i procesów poznawczych.

2)      Zaspokajanie podstawowych potrzeb w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci.

3)      Zbudowanie dobrych relacji między dzieckiem, a personelem, ponieważ ufna więź w relacjach z bliskimi (w domu – rodzice, w żłobku – personel) jest podstawą rozwoju całego potencjału małego człowieka. Tylko takie warunki psychologiczne zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa, dają odwagę do stawania się sobą: do budowania własnej odrębności, możliwości i wrażliwości.

4)      Zapewnienie dzieciom ruchu w najbogatszym zakresie przy zachowaniu bezpieczeństwa fizycznego. Ruch umożliwia dziecku poznawanie otaczającego świata oraz samego siebie, pobudza aktywność mózgu, zapewnia percepcyjny kontakt z otoczeniem, decyduje o całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka.

 

II.            Główne zagadnienia realizujemy przez odpowiednią organizację rytmu dnia uwzględniając pory snu i czuwania dzieląc zajęcia na:


1)      aktywizujące rozwój sfery psychomotorycznej,

2)      aktywizujące rozwój sfery emocjonalnej,

3)      koordynujące obydwie powyższe sfery,

4)      kierowane i spontaniczne.


III.            Rozwój niemowląt w grupie najmłodszej stymulowany jest przede wszystkim w oparciu o ogólny plan ramowy, w którym uwzględniony jest:


1)      rozwój ruchowy, manipulacyjny,

2)      rozwój narządów zmysłów takich jak wzrok, słuch, dotyk, węch równowaga,

3)      rozwój społeczny, poznawczy i rozwój mowy.


Wszystkie propozycje zabaw i ćwiczeń odnoszą się do odpowiednich przedziałów wiekowych. Plan pracy ujęty jest w systemie całorocznym, ponieważ praca z maluchem to przede wszystkim podążanie za jego aktywnością i rozwijanie poszczególnych funkcji na bazie zainteresowań dziecka. Poza ogólnym planem pracy, jako pomoc dydaktyczna w pracy z dziećmi w tej grupie służy zbiór gier i zabaw, mający na celu wszechstronną stymulację rozwoju dziecka.


IV.               Praca z dziećmi do 1-szego roku życia to indywidualny kontakt opiekuna z dzieckiem, lub najwyżej dwojgiem–trojgiem dzieci, w którym dorosły w sposób bardzo wrażliwy i adekwatny do potrzeb dziecka, odpowiada na jego sygnały. Podczas tej aktywności używa się pomocy dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Są to rozmaite zabawki manipulacyjne:


1)      elementy do piętrzenia, przedmioty o różnych kształtach i fakturze (istotne dla wrażeń dotykowych),

2)      elementy do nakładania, wciskania, pojedyncze duże obrazki z niewielką ilością szczegółów, przedmioty wydające dźwięki (istotne dla wrażeń słuchowych),

3)      elementy do przekraczania (ważne w nauce chodzenia) kilkuelementowe schodki, małe zjeżdżalnie.


V.            Edukacja z dziećmi od 1-3 lat przebiega w oparciu o miesięczne plany dydaktyczne oraz zestaw odpowiednio dobranych do wieku dzieci zabaw i zajęć dydaktycznych rozwijających wszystkie funkcje poznawcze oraz samodzielność dziecka.


VI.               W żłobku odbywają się:


1)      zajęcia ruchowe uwzględniające elementy metody ruchu rozwijającego, kształcące także umiejętności społeczne dziecka ćwiczenia ruchowe wykorzystujące elementy metody integracji sensorycznej, wykonywane przy użyciu różnych specjalistycznych pomocy takich jak: obręcze, piłki, chodniczki fakturowe, pobudzane i rozwijane są narządy zmysłów dziecka: dotykowy, równowagi, orientacji w przestrzeni ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia dotyku w obrębie dłoni pochodzące

2)      z metody integracji sensorycznej wykorzystujące materiał obrazkowy, nagrania magnetofonowe, instrumenty muzyczne, drobne i większe przedmioty o rozmaitych kształtach i fakturach, masy plastyczne do ugniatania, materiały do przesypywania i przelewania zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne wykorzystujące różnorodny materiał do budowania, nawlekania, łączenia z użyciem układanek, puzzli, szablonów geometrycznych, brył – rozwijają one zdolności percepcyjne dziecka, kształtują sprawność dłoni i palców, koordynację wzrokowo-ruchową, pomagają w usamodzielnieniu.


VII.            Dzieci poprzez codzienną zabawę uczą się i rozwijają:


1)      mowę i myślenie (głośne czytanie, nauka wierszyków i piosenek, bajki i opowiadania, gry słowne),

2)      kontakty społeczne (zabawy tematyczne w kącikach zabaw: sklep, fryzjer, lekarz, dom itp.),

3)      sprawność ruchową (rytmika, gimnastyka, zabawy ruchowe),

4)      sprawność manualną (zabawy konstrukcyjne, zajęcia plastyczne),

5)      procesy poznawcze (układanki przestrzenne, loteryjki, zgadywanki, gry dydaktyczne),

6)      nawyki i przyzwyczajenia (nauka samoobsługi i właściwych zachowań podczas posiłków, przy nocniku itp.).


VIII.              Poprzez zabawę rozwijamy u dzieci:SENSOMOTORYKĘ


1.     Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną dzieci.


1)      Zabawy manipulacyjne związane z ćwiczeniem chwytu pesetowego: nawlekanie drobnych przedmiotów (makaron, koraliki).

2)      Dopasowywanie i składanki:

          a)    dzieci młodsze – pojedyncze elementy (zwierzęta, pojazdy),

          b)   dzieci starsze – złożone (muszla ślimaka, motyl, stonoga itp.).

3)      Dowolne budowle z klocków drewnianych (dwu i trójwymiarowe), budowle ażurowe z klocków zaciskowych.

4)      Zabawy twórcze:

          a)   rysowanie kredkami (dowolne i wypełnianie prostych kształtów),

          b)   lepienie z plasteliny,

          c)   malowanie farbami (palcem i pędzelkiem),

          d)   wycinanie nożyczkami (nauka posługiwania się nożyczkami),

          e)   wyklejanie z bibuły, papieru kolorowego, kawałkami materiału.


2.     Zabawy rozwijające mowę i myślenie.


1)      Książeczki – czytanie dzieciom prostych wierszyków i opowiadań.

2)      Tablica magnetyczna – krótkie opowiadania, postacie, przedmioty znane i nieznane dzieciom (wzbogacanie zasobu słów).

3)      Zabawy polegające na spostrzeganiu, rozróżnianiu takich cech przedmiotów jak kształt, kolor, wielkość.

4)      Worek czarodziejski – poznanie nowych przedmiotów.

5)      Pacynki, krótkie historyjki i opowiadania (zabawa w teatrzyk) – zachęcające do rozmowy z dziećmi.

6)      Ćwiczenie wyobraźni, zabawa w kącikach tematycznych (poznawanie przedmiotów, sprzętów – nauka posługiwania się nimi zgodnie z przeznaczeniem)

7)      Częste rozmowy z dziećmi na tematy związane:

         a)    ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie (pory roku),

         b)   roli mamy, taty i dziadków w życiu dzieci,

         c)    tematy świąteczne (choinka, wizyta św. Mikołaja, Wielkanoc).


3.       Zabawy słuchowe.


1)      Słuchanie bajek, wierszyków i piosenek z płyt.

2)      Rozpoznawanie dźwięków (z wiejskiego podwórka, na ulicy).

3)      Rozpoznawanie dźwięków odtwarzanych przez magnetofon (nagrane specjalnie w tym celu).


EDUKACJĘ KOMUNIKACYJNĄ


1.       Kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci na ulicy.

2.       Poznanie podstawowych kolorów (nauka odróżnienia sygnalizacji).

          1)      zabawa w samochody,

          2)      nauka prawidłowego reagowania dzieci na kolory sygnalizacyjne.

3.     Bezpieczne poruszanie się po ulicy i przechodzenia przez jezdnię (przejście w oznaczonych miejscach po pasach, nauka z obrazów i odpowiedniej lektury).

4.     Zapoznanie z zawodem i atrybutami policjanta (lizak, gwizdek, czapka policyjna).

5.     Nauka wierszyków i piosenek związanych z bezpiecznym poruszaniem się po ulicy.


NAWYKI I USAMODZIELNIENIE


1.     Zajęcia kształtujące prawidłowe nawyki:

        1)      porządkowe (sprzątanie zabawek, zasuwanie krzesła, odwieszanie ręczników na miejsce, składanie ubranek),

        2)      grzecznościowe (nauka zwrotów grzecznościowych i używanie ich ze zrozumieniem),

        3)      higieniczne (mycie rączek przed i po jedzeniu, mycia zębów rano i wieczorem, sygnalizacja i samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych).

2.       Zabawy tematyczne.

3.       Samodzielne rozbieranie i ubieranie – ćwiczenie samodzielności u dzieci.

4.       Kształtowanie poprawnych kontaktów społecznych z rówieśnikami i dorosłymi.